Om WØ

WØ  er mere end en café

Vi har fokus på hygge, det rummelige arbejdsmarked, på fællesskaber og gensidigt ansvar.
Vi har fokus på læring, og at alle har ret til at blive så dygtige som de kan.
Vi elsker brætspil, og hygge
Vi prioriterer god kvalitet og går langt for at holde den.


— er en butikscafé med fokus på social kapital , gensidighed, fællesskaber- og bæredygtighed

Vi er overbevidste om, at en bæredygtig verden begynder hos, og med mennesket, derfor:

Trivsel- et hvert menneskes ret

Vi deler viden med andre med baggrund i det systemiske og narrative
Vi understøtter den enkelte i at opdage egne potentialer og udvikle på dem
Vi understøtter den enkelte i at øge sit kompetenceniveau, og tage et mere brugbart ejerskab til dette.
Vi udvikler kurser og uddannelser på et højt praktisk niveau, understøttet af www.Resurseportalen.dk
Vi ser på muligheder, og på det unikke i mennesket.
Vi tilbyder AMP/U faseforløb til mennesker, hvis største ønske er at deltage i fællesskabet.
Vi tilbyder, insisterende viden, til virksomheder, der vil bidrage til det rummelige arbejdsmarked, og kvalitetssikre deres CSR
Vi har stor erfaring med, at al god ledelse kommer inde fra, og det er vi dygtige til at udfordre ledere i.
Vi er stolte sammen, og vi fortæller gerne om det.
Vi er en virksomhed med et socialøkonomisk fokus.
Vi støtter andre sociale formål


WØ -100% privat finansieret vækstvirksomhed
med fokus på mennesker, læring, videndeling, og udvikling af den enkeltes potentiale.

Vi er en virksomhed, der har valgt et forpligtende socialøkonomisk fokus og ansvar.

Vi har registreret os som RSV hos SKAT.

Vi er uafhængige af det offentlige.

Vi ønsker at videndele og samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Vi udvikler på CSR område, og viser gerne hvordan.

Vi sælger kurser og uddannelser.

Vi tilbyder trivsel og udvikling til arbejdspladser.


WØ- er også

Erhvervscoahing og supervision

Terapi

Foredrag og samtalecafé

Resurseportalen.dk