Menneskets hjerne er plastisk og arbejder altid på at finde nye og bedre veje af gå. Gennem Neuro-ASK konsulent/supervisor uddannelsen kan du få øje på både dit og andres faglige overskud. Du kan styrke dit lederskab og være på forkant med trivsel og udvikling på arbejdspladsen.

Du får…

  • skarphed i supervisorpositionen så du kan lytte med et skarpt øre og stille de forandringsfyldte spørgsmål
  • narrativ og systemisk tilgang til den enkelte, dennes familie og pårørende samt til kolleger.
  • kendskab til neuroaffektiv adfærd og hvilken betydning den har for læring i institutionen, uddannelse -og i arbejdslivet.
    (tilknytning og diagnoser)
  • evnen til at kunne supervisere enkelt personer og grupper, arbejdspladser
  • muligheden for at arbejde med, og videreformidle coaching øvelser
  • Introduktion til tilknytningsteorien så du får en forståelse for, hvilke udfordringer der kan være tilstede under ny indlæring.

Supervisoruddannelse – for dig, som vil lede mennesker

Uddannelsen, som supervisor, er for dig, som ikke bare vil på kursus, men som ved at praksisdeltagelse gør mester! Uddannelsen er for dig,  som enten allerede arbejder med eller leder mennesker eller skal gøre det. Igennem de to kursusdage a´ otte timer lære du, hvordan hjernen virker og hvordan den gør det mest optimalt.

Du får bevis for din deltagelse på kurset. Vælger du af aflevere en rapport og et videoklip med supervision, vil det fremgå at du er eksamineret Neuro-ASK Supervisor/Profilmentor.

Du kan bestille uddannelsen hjem til din organisation. Kontakt os for mere information.

Kis Østergaard, facilitator af uddannelsen

Kis Østergaard, ejer af Wø, har grundlagt Neuro-ASK konsulent/supervisoruddannelsen og arbejder selv med teknikkerne i hendes daglige virke, som ejer af Cafe Wø og coach og supervisor for interesserede.

Du kan se mere på Resurseportalen.dk