Kis Østergaard
Direktør og faglig ansvarlig

Kompetencecenter:
Resurseportalen.dk
www.Neuro-ASK.dk

Faglig Supervision- Ledelse og medarbejdere
Terapeutiske forløb ; angst, stress , selvskadende adfærd
Arbejdsmarkedsforløb; at finde potentiale
Familie og parterapi; vejledning og/eller supervision

Johanne Groth Østergaard
Uddannelsesmanager, medudvikler af WØ, medie- og regnskabsansvarlig.

Køb af  JGØ -designs/Unika/ indretning
Workshops: fordybelse- bevægelse, forberedende workshops til optagelsesprøver/personlig vejledning.