WØ  er mere end en café

Vi har fokus på mennesker, læring, vidensdeling, og udvikling af den enkeltes potentiale

WØ er en virksomhed, der har sit grundlæggende og virksomhedsrettede værdisæt i en socialøkonomisk tilgang

WØ tilbyder borgere på kanten af arbejdsmarkedet, mulighed for at indgå i  AMP/U- faseforløb*. Vi benytter Kis Østergaard´s patenterede metodiske redskab RefleksionTavlen – RefleksionsPlanen.

Skræddersyede faseforløb, der med reelt udgangspunkt i borgeren, bliver udarbejdet i vores kompetencecenter. Faseforløbene udføres, ud fra sidemands- og mesterlæreprincippet. Dette foregår i vores café- butik, hvor, der bliver fokuseret på borgernes muligheder, for at tage reelt ejerskab til deres virksomheds- eller uddannelsesrettede forløb.

Borgeren, jobcenteret og WØ samskaber, som udgangspunkt, disse forløb ud fra Min Plan.

Det er ønskeligt, at AMP/U-faseforløb opleves, så relevante og realisérbare som mulige, i forhold til et arbejds- eller uddannelsesmarked.

WØ styrker, ved konsekvente, og kvalitative krav om jobsøgning, og deltagelse i en aktiv indsats, den enkeltes lediges motivation for at finde ordinær beskæftigelse eller komme i uddannelse. Det gør vi ved vores korte og generelle saglig, faglige og relevante daglige møder.

WØ har erfaring for, at det at arbejde med borgerens bevidsthed om ansvar og valgfrihed, også fordrer forpligtigelser ind i fællesskabet. Denne vinkel befordrer, at borgeren oplever en betydning for, og af sig selv, fordi borgeren får reelle etiske og faglige forudsætninger for at deltage, på arbejdsmarkedet.

WØ arbejder med denne bevidsthed og udfordring, uden at gøre køb på princippet om, at borgeren skal stå til rådighed, og deltage løbende i en aktiv indsats.

WØ har stor viden og erfaring for, at borgere, via små, og til tider mange skridt, opdager sig selv, og erkender sin værdi i større sammenhænge.  WØ udfordrer, med sin kvalificeret viden, den enkelte borger, i dennes muligheder, for at kunne byde sig mere realistisk og kvalitativt til, på arbejds – eller uddannelsesmarkedet.

WØ mestrer dette,  fordi vi har en mangeårig og specialiseret tilgang til,  og erfaring med mennesker, der er særligt udfordrede, i perioder eller over tid.

WØs målgruppe er overvejende mennesker, der engang har haft en grad af en arbejdsevne, men har mistet den eller aldrig fået den reelt aktiveret, enten på grund af eksistentielle livskriser(fx sygdom), eller på kognitive delområder, og/eller langvarige, tilbagevendende, psykosociale felter; mennesker, der til tider har tabt modet og troen på både samfundet, og også på dem selv.